STT

Tên nội dung

Tập tin

1

Tài liệu Hướng dẫn Đăng ký tài khoản để đăng nhập sử dụng App An Toàn COVID-19

2

Hướng dẫn Sử dụng App An Toàn COVID-19

3

Tài liệu Hướng dẫn Nhận tài khoản và sử dụng ứng dụng "An Toàn COVID-19" dành cho thiết bị di động Android và iOS (Cấp Trường)

4

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng "DASHBOARD" và "THỐNG KÊ TIÊU CHÍ" trên trang "AN TOÀN COVID-19"