Đánh giá an toàn - Nam Định

1184
Địa điểm có mức độ
AN TOÀN
323
Địa điểm có mức độ
CÓ RỦI RO
1987
Địa điểm có mức độ
KHÔNG AN TOÀN
Quay lại
Chi tiết
1 Trường Mầm non số 1 Thành phố Nam Định Phường Năng Tĩnh 10-09-2021 07:05:06 17/17 An toàn Xem chi tiết
2 Trường mầm non Hoa Mai Thành phố Nam Định Phường Quang Trung 19-10-2021 09:24:10 17/17 An toàn Xem chi tiết
3 Trường Mầm non Số 4 Thành phố Nam Định Phường Trần Tế Xương 22-10-2021 07:44:23 17/17 An toàn Xem chi tiết
4 Trường Mầm non Số 5 Thành phố Nam Định Phường Phan Đình Phùng 07-06-2021 22:53:10 17/17 An toàn Xem chi tiết
5 Trường Mầm non 8 Thành phố Nam Định Phường Bà Triệu 08-10-2021 11:59:29 15/17 Có rủi ro Xem chi tiết
6 Trường Mầm non Hoa Hồng Thành phố Nam Định Phường Trần Đăng Ninh 22-10-2021 16:42:12 15/17 Có rủi ro Xem chi tiết
7 Trường Mầm non Sao Vàng Thành phố Nam Định Phường Cửa Bắc 18-10-2021 09:14:34 17/17 An toàn Xem chi tiết
8 Trường Mầm non Hoa Sen Thành phố Nam Định Phường Hạ Long 22-10-2021 14:02:17 17/17 An toàn Xem chi tiết
9 Trường Mầm non Hàn Thuyên Thành phố Nam Định Phường Vị Hoàng 18-10-2021 13:54:30 17/17 An toàn Xem chi tiết
10 Trường mầm non Văn Miếu Thành phố Nam Định Phường Văn Miếu 19-10-2021 22:14:06 17/17 An toàn Xem chi tiết
11 Trường Mầm non Ngô Quyền Thành phố Nam Định Phường Ngô Quyền 22-10-2021 07:29:22 17/17 An toàn Xem chi tiết
12 Trường mầm non Hùng Vương Thành phố Nam Định Phường Vị Xuyên 22-10-2021 20:57:39 17/17 An toàn Xem chi tiết
13 Trường mầm non Bình Minh Thành phố Nam Định Phường Trần Hưng Đạo 22-10-2021 06:06:38 17/17 An toàn Xem chi tiết
14 Trường mầm non 2 Thành phố Nam Định Phường Cửa Nam 22-10-2021 07:48:06 16/17 Có rủi ro Xem chi tiết
15 Trường Mầm non Lộc An Thành phố Nam Định Xã Lộc An 22-10-2021 11:57:13 17/17 An toàn Xem chi tiết
16 Trường Mầm non Lộc Hạ Thành phố Nam Định Phường Lộc Hạ 18-10-2021 15:23:15 17/17 An toàn Xem chi tiết
17 Trường Mầm non Lộc Hòa Thành phố Nam Định Xã Lộc Hòa 21-10-2021 19:16:49 15/17 Có rủi ro Xem chi tiết
18 Trường Mầm non Lộc Vượng Thành phố Nam Định Phường Lộc Vượng 12-10-2021 13:00:55 17/17 An toàn Xem chi tiết
19 Trường Mầm non Mỹ Xá Thành phố Nam Định Xã Mỹ Xá 22-10-2021 18:29:32 17/17 An toàn Xem chi tiết
20 Trường Mầm non Nam Phong Thành phố Nam Định Xã Nam Phong 22-10-2021 09:08:20 17/17 An toàn Xem chi tiết